จดน้อย จำได้มาก เรียนดีขึ้นด้วยเทคนิค Mind mapping

 ช่วงนี้หลายๆคนคงเข้าสู่ช่วงสอบปลายภาคกันแล้วใช่ไหมคะ หลายคนคงกังวลใจกับการสอบกันอยู่ การอ่านหนังสือกองพะเนิน จดโน้ตจนตาลาย คงทำให้เหนื่อยล้ากันน่าดู  วันนี้เราจึงมาแนะนำเทคนิคดีๆ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะ สู้ๆ!

See the source image
ตัวอย่าง Mind mapping สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ 10 Really Cool Mind Mapping Examples | MindMaps Unleashed

 Mind mapping หรือแผนผังความคิด, แผนภาพ คือ เครื่องมือในการช่วยคิด และจดบันทึก ใช่เพื่อถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นแผนภาพ โดยมีหัวข้อหลักเป็นศูนย์กลาง แล้วแตกแขนงประเด็นเป็นหัวข้อย่อยออกมา เทคนิค Mind map เป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับ และนิยมอย่างกว้างขวาง แพร่หลายไปทั่วโลก ซึ่งอาจใช้ภาพ สี เส้น ต่างๆ เข้าช่วย

<a href="<a href="https://www.freepik.com/vectors/idea">Idea vector created by stories – www.freepik.comMind map concept illustration Free Vector

Mind map  ดีอย่างไร

 Mind map เป็นเทคนิคที่สอดคล้องกับการทำงานของสมองมนุษย์ เราจึงสามารถใช้ศักยภาพของสมองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ Mind map ช่วยให้เราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกัน และเห็นภาพรวมได้มากขึ้น วิธีนี้นอกจากจะทำให้เราสามารถจดจำได้ข้อมูลง่ายขึ้นแล้ว ยังช่วยพัฒนาสมอง และทำให้เกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆอีกด้วย

本を読んで閃いた人のイラスト(女性)

ทำให้ความจำดีขึ้น

 จากผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ผู้ที่ใช้เทคนิค Mind map สามารถจำข้อมูลได้มากขึ้นถึง 10 – 15% เลยทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทดสอบความทรงจำระยะยาว

お絵描きをしている子供達のイラスト

เพิ่มความคิดสร้างสรรค์

 ยังมีผลวิจัยอีกว่า เด็กที่ใช้เทคนิค Mind map มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ที่ดีขึ้น เนื่องจาก Mind map  ทำให้เราสามารถคิดได้อย่างอิสระนั่นเอง  เราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆได้อย่างอิสระต่างจากการเขียน Mind map ซึ่งในตอนสุดท้ายหากไอเดียวกว้างเกินไป เราอาจกลับมาจัดแผนภาพให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการได้

授業をする生徒のイラスト(女子学生)

เชื่อมโยงประเด็นต่างๆได้ดียิ่งขึ้น

 โดยส่วนใหญ่เทคนิคในการเขียนมักจะเป็นการจดจำโดยเขียนอธิบายความหมายของหัวข้อนั้นๆ เป็นเส้นตรง แต่เทคนิค Mind map นั้นทำให้เราสามารถจดจำในรูปแบบที่อิสระได้ แต่ก็ยังสามารถจดจ่อกับหัวข้อนั้นๆ ในขณะเดียวกันได้ เราจึงมองภาพรวมได้กว้าง และประติดประต่อข้อมูลไปยังประเด็นอื่นๆ ได้เรื่อยๆ โดยไม่ถูกปิดกั้นความคิด

Mind map ให้อะไรมากกว่าการจดบันทึก

 หลายคนมักจะใช้ Mind map ในการจดบันทึก แต่ความจริงแล้ว เราสามารถประยุกต์ใช้ Mind map ได้หลายทางเลย เราจึงจะมายกตัวอย่างให้ฟังกันค่ะ

アイディアの共有のイラスト

การระดมความคิด

 ทุกคนเคยระดมความคิดเห็นกับเพื่อนๆ คนอื่น แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจบ้างไหมคะ นั่นอาจเป็นเพราะว่า เราพยายามคิดให้สอดคล้องกับคนอื่นนั่นเองค่ะ ซึ่งทำให้เราติดอยู่ในกรอบความคิดที่ใกล้เคียงกัน การนำเทคนิค Mind map เข้ามาช่วย ทำให้เราเลิกยึดติดกับกรอบความคิดเดิมๆ สร้างสรรค์ไอเดียน่าสนใจใหม่ๆ ได้ โดยที่ไม่หลุดประเด็นหลักค่ะ

パーティーのテーブルのイラスト「ケーキとワインとクラッカー」

การเขียน To-do list

 เทคนิค Mind map จะทำให้เราสามารถสรุปสิ่งที่เราต้องทำทั้งหมดโดยไม่ตกหล่น เช่น หากเราต้องการจัดงานปาร์ตี้ เราอาจใช้ Mind map ในการจดสิ่งที่เราต้องทำ และของที่เราต้องเตรียม ซึ่งทำให้เราเห็นภาพรวมและไม่ตกหล่นสิ่งใดไป และเพิ่มไอเดียเข้าไปได้ง่ายขึ้น

教科書を一緒に読む学生のイラスト

การสรุปความ

 แน่นอนว่าการเขียนโน้ตแบบปกติในระหว่างอ่านหนังสือนั้นดูง่ายกว่า แต่หากเราใช้ Mind map ในการสรุปความ เราจะจดจำเนื้อหาได้ดีขึ้น และเรายังสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาได้ง่ายขึ้นในรูปแบบของตนเอง ซึ่งทำให้เราจดจำภาพรวมและรายละเอียดได้ดีขึ้น โดยเราสามารถเชื่อมโยงเนื้อหา ข้อคิดต่างๆ เข้ากันความเห็นเรา เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มได้

話し合う子供たちのイラスト

การแก้ไขปัญหา

 การใช้ Mind map เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาทำให้เราสามารถมองในหลายมุมมองมากขึ้น คำตอบของวิธีแก้ไขปัญหาอาจไม่ได้มีวิธีเดียวเสมอไป หรือเราอาจพบสิ่งที่อาจทำให้เกิดปัญหา และป้องกันไว้ได้ล่วงหน้า

 นี่ก็เป็นเทคนิค Mind mapping ที่อยากให้ทุกคนได้ลองนำไปใช้กันนะคะ หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบค่ะ

อ้างอิง

https://www.palagrit.com/what-is-mind-map/

https://www.palagrit.com/in-house-training/mind-map-course/

shorturl.asia/qhcTb

https://nesslabs.com/mind-mapping

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *