เรียนต่อป.เอกที่จีน เริ่มต้นอย่างไร?

 “ประเทศจีน” เป็นอีกประเทศที่น่าสนใจในการไปศึกษาต่อ ด้วยระยะทางที่ไม่ไกลจากประเทศไทย และมีคุณภาพการศึกษาสูง ในบทความนี้พี่ TUTOR VIP จึงจะมาแนะนำแนวทางการเตรียมตัวไปเรียนต่อป.เอกที่จีน ต่อจากบทความที่แล้วที่ได้แนะนำการเรียนต่อป.โทไป ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง?

เลือกอ่านเนื้อหาที่ต้องการ

เรียนต่อป.เอก ที่จีน ดีอย่างไร?

 การเรียนต่อป.เอกที่จีน มีข้อดี เช่น 

1.ค่าใช้จ่ายไม่สูง: การเรียนปริญญาเอกที่ประเทศจีนมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าประเทศอื่น ๆ เช่น อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ค่าครองชีพในประเทศจีนยังถือว่าไม่สูงมากอีกด้วย

2.มีมาตรฐานการศึกษาสูง: จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกโดย QS World University Ranking 2023 มีมหาวิทยาลัยจากประเทศจีนติดอันดับ Top 100 ถึง 10 แห่ง  

อ้างอิงจาก: QS World University Rankings 2023: Top global universities

3.ทุนการศึกษา: ในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาในจีนที่สนับสนุนทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับนักศึกษาต่างชาติมากมาย

4.สภาพแวดล้อมเหมาะกับการทำวิจัย: ประเทศจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่ตีพิมพ์งานวิจัยออกมาเป็นจำนวนมาก และได้รับการยอมรับในระดับโลก ทำให้มีโอกาสได้ร่วมทำวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่าง ๆ

5.ได้พัฒนาทักษะภาษาจีนกลาง: ภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่มีผู้พูดมากที่สุดในโลกโดยมีผู้พูดเป็นภาษาแม่มากถึง 1.1 พันล้านคน ทำให้หากได้ภาษาจีนกลางก็จะช่วยเพิ่มโอกาสต่าง ๆ ได้มากขึ้น

6.ได้สัมผัสวัฒนธรรมจีน: ประเทศจีนเป็นประเทศที่ร่ำรวยประวัติศาสตร์ การได้มาเรียนที่จีนทำให้น้อง ๆ ได้มีโอกาสได้สัมผัสกับวัฒนธรรมจีนทั้งในด้านประวัติศาสตร์, วรรณกรรม, อาหาร ได้โดยตรง

7.โอกาสในการทำงาน: ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว อีกทั้งในปัจจุบันบริษัทจีนหลายแห่งที่ต้องการขยายสาขาไปทั่วโลก ทำให้มีงานที่เปิดกว้างสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพิ่มมากขึ้นด้วย

ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

  การเตรียมตัวเรียนปริญญาเอกในจีนมีหลากหลายขั้นตอน ดังนี้

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่สนใจ 

ศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยที่สนใจเพื่อให้สามารถเตรียมตัวได้ตรงจุดก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน

 • สมัครเรียน และเตรียมเอกสารที่จำเป็น

หลังจากที่ได้ตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องการแล้ว ต้องทำการสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัย โดยเตรียมเอกสารที่จำเป็นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท, คะแนนสอบวัดระดับภาษาจีน เป็นต้น 

 • ยื่นขอวีซ่า 

เมื่อสมัครเรียนเรียบร้อยแล้วจะต้องนำใบตอบรับจากสถานศึกษาในประเทศจีนมาใช้ในการขอวีซ่า โดยปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่เว็บไซต์ของสถานทูตจีนระบุ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

 • ฝึกฝนภาษาจีน

ภาษาจีนมีความสำคัญอย่างมากในการใช้ชีวิตที่ประเทศจีน จึงควรรู้ภาษาจีนในระดับใช้ชีวิตประจำวันได้ โดยเฉพาะหากเลือกเรียนในหลักสูตรภาษาจีนควรมีความรู้ระดับ HSK5 เพราะต้องใช้ภาษาจีนในการค้นคว้าวิจัยและใช้ในการนำเสนอวิจัย

 • ศึกษาวัฒนธรรมจีน

การรู้จักวัฒนธรรมจีนจะช่วยให้การใช้ชีวิตในจีนราบรื่นและมีความสุขมากขึ้น น้อง ๆ จึงควรศึกษาวัฒนธรรมจีนมาบ้างก่อนไปเรียนที่ประเทศจีน

 • ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสถาบันการศึกษาและสถานทูตอยู่เสมอ

 หมั่นติดตามข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเรียน เพื่อให้ทราบเกณฑ์การคัดเลือกที่อาจมีการปรับเปลี่ยน รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าจากสถานทูต โดยใช้ทางการสื่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์ หรือเพจในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น

ต้องใช้คะแนนสอบอะไรบ้าง?

 การเข้าศึกษาต่อปริญญาเอกในจีนมีเกณฑ์การคัดเลือกที่แตกต่างกันไปตามแต่ละมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปมักจะมีเกณฑ์ดังนี้

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท: โดยเอกสารต้องออกโดยสถาบันการศึกษา และเป็นฉบับภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน
 2. คะแนนสอบวัดระดับภาษาจีน HSK: ที่มีผลผ่านเกณฑ์ตามที่สถาบันการศึกษากำหนด หากเลือกเรียนในหลักสูตรภาษาจีนควรมีความรู้ระดับ HSK5 อย่างไรก็ตามบางมหาวิทยาลัยหรือในหลักสูตรภาษาอังกฤษอาจไม่ต้องใช้ผลสอบวัดระดับภาษาจีน
 3. Statement of Purpose (SOP): เป็นการเขียนเรียงความแนะนำตัวเองถึงแรงบันดาลใจ และเหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อในสาขาและมหาวิทยาลัยที่สมัคร รวมถึงแผนการในอนาคตหลังเรียนจบ สำหรับระดับปริญญาเอกโดยทั่วไปจะมีความยาวประมาณ 500-1,000 คำ
 4. Letter of recommendation: จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์ระดับป.โท หรือจากหัวหน้างานในที่ทำงาน
 5. Research Proposal: เป็นการแนะนำตัว พร้อมเสนอหัวข้อวิจัยที่ต้องการศึกษาในระดับปริญญาเอก
 6. Resume หรือ CV: ในบางหลักสูตรอาจต้องการนักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อนด้วย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจ เป็นต้น

 อย่างไรก็ตามบางมหาวิทยาลัยอาจต้องการเอกสารอื่น ๆ ด้วย น้อง ๆ สามารถตรวจสอบเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกเพิ่มเติมได้จากช่องทางของสถาบันการศึกษาที่สนใจได้โดยตรง

ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร?

 ค่าใช้จ่ายในการเรียนปริญญาเอกในจีนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาที่เลือกเรียน โดยค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ 65,000 หยวน หรือประมาณ 318,000 บาท แบ่งเป็น

 • ค่าเทอม: 20,000-100,000 หยวน/ปี
 • ค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น ค่าอาหาร, ค่าที่พัก: 7,000-20,000 หยวน/เดือน
 • ค่าอุปกรณ์การเรียนเพิ่มเติม: 3,500-7,000 หยวน/ปี

 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจมีค่าใช้จ่ายมากกว่านั้น โดยค่าใช้จ่ายจะรวมถึงค่าเทอม ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าจิปาถะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว

 หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับน้อง ๆ ที่และกำลังสนใจไปเรียนต่อปริญญาเอกที่ประเทศจีนกันนะ

 ส่วนน้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาที่ติวภาษาจีน หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็มาปรึกษาพี่ TUTOR VIP ได้เลย พี่ ๆ ยินดีให้คำปรึกษาเสมอ

 บทความต่อไป TUTOR VIP จะมาแนะนำอะไรอีกนั้น ฝากติดตามกันด้วยนะ

ด้วยความร่วมมือของ TUTOR-VIP X Clearnote Thailand

สนใจเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศตัวต่อตัว เพื่อเตรียมตัวไปเรียนต่อต่างประเทศ ติดต่อได้ที่👇

Line logo LINE ID: @tutorvip หรือคลิ๊ก https://lin.ee/UQ3gQwP 

ดูอัตราค่าเรียนพิเศษได้ที่ : https://tutor-vip.com/course/learning-price/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *