เรียนต่อป.เอกที่เกาหลี เริ่มต้นอย่างไร?

 “ประเทศเกาหลีใต้” เป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในเรื่องของงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมในระดับแนวหน้าของโลก จึงเป็นอีกจุดหมายที่น่าสนใจสำหรับการไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพราะนอกจากจะมีค่าเล่าเรียนไม่สูงแล้วยังมีโอกาสได้ร่วมวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงอีกด้วย 

 ในบทความนี้พี่ TUTOR VIP จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับป.เอก ที่เกาหลีใต้ ใครที่กำลังสนใจอยู่ ห้ามพลาดบทความนี้เลย!

เลือกอ่านเนื้อหาที่ต้องการ

เรียนต่อป.เอกที่เกาหลี ดีอย่างไร?

การเรียนต่อป.เอกที่เกาหลี มีข้อดี เช่น 

1. ได้พัฒนาทักษะภาษาเกาหลี: ภาษาเกาหลีเป็นภาษาที่มีความสำคัญในทางธุรกิจ และมีอัตราการเติบโตของผู้เรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้หากได้ภาษาเกาหลีก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในด้านการวิจัยและการทำงานในอนาคตมากขึ้นด้วย

2. ได้สัมผัสวัฒนธรรมเกาหลี: ประเทศเกาหลีเป็นประเทศหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนที่ใดในโลก การได้มาเรียนต่อที่เกาหลีจะทำให้ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมเกาหลีได้โดยตรง

3. ผู้คนเป็นมิตร: เกาหลีเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าผู้คนเป็นมิตร และค่อนข้างเปิดรับคนต่างชาติ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ทำให้มีโอกาสได้สร้างมิตรภาพใหม่ ๆ รวมไปถึงการได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวเกาหลี และเพื่อนนักศึกษาจากนานาประเทศ

4. เป็น Hub ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี: เกาหลีเป็นประเทศเจ้าของแบรนด์นวัตกรรมที่มีชื่อเสียงในระดับโลก  เช่น LG และSamsung  อีกทั้งรัฐบาลยังให้ความสำคัญในการวิจัย การได้เรียนต่อปริญญาโทที่เกาหลีจึงเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้โดยตรงจากประสบการณ์จริง

5. หลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพระดับโลก: หลักสูตรการศึกษาของประเทศเกาหลีจัดว่าอยู่ในแนวหน้าของเอเชีย โดยในปี 2023 มีมหาวิทยาลัยจากเกาหลีติด Top 100 ของโลกถึง 6 แห่ง 

อ้างอิงจาก: QS World University Rankings 2023: Top global universities

6. ค่าใช้จ่ายไม่สูง: ค่าเล่าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของเกาหลีถือว่าไม่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอื่น ๆ

7. ทุนการศึกษา: มีสถาบันการศึกษาในเกาหลีที่สนับสนุนทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับนักศึกษาต่างชาติเป็นจำนวนมาก

8. โอกาสในการร่วมงานกับองค์กรชั้นนำ: ด้วยหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพทำให้หากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เกาหลีแล้ว ก็จะเป็นอีกใบเบิกทางที่ดีในการร่วมงานกับองค์กรชั้นนำระดับโลก

เป็นต้น

ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

 การเตรียมตัวเรียนปริญญาเอกในเกาหลีมีหลากหลายขั้นตอน ดังนี้

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่สนใจ 

 ศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยที่สนใจเพื่อให้สามารถเตรียมตัวได้ตรงจุดก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลี

 • สมัครเรียน และเตรียมเอกสารที่จำเป็น

 หลังจากที่ได้ตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องการแล้ว ต้องทำการสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัย โดยเตรียมเอกสารที่จำเป็นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น วุฒิการศึกษาระดับป.โท, คะแนนสอบวัดระดับภาษาเกาหลี เป็นต้น 

 • ยื่นขอวีซ่า 

 เมื่อสมัครเรียนเรียบร้อยแล้วจะต้องนำใบตอบรับจากสถานศึกษาในประเทศเกาหลีมาใช้ในการขอวีซ่าD-2-4 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่เว็บไซต์ของสถานทูตเกาหลีระบุ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

 • ฝึกฝนภาษาเกาหลี

 การรู้ภาษาเกาหลีพื้นฐานมีความสำคัญอย่างมากในการใช้ชีวิตที่ประเทศเกาหลี สำหรับผู้ที่เรียนหลักสูตรที่เรียนเป็นภาษาเกาหลีควรมีความรู้ประมาณ TOPIK 5 เพราะต้องใช้ภาษาเกาหลีในการอภิปรายกับเพื่อนใน Class รวมไปถึงใช้ในการทำวิจัย

 • ศึกษาวัฒนธรรมเกาหลี

 การรู้จักวัฒนธรรมเกาหลีจะช่วยให้ปรับตัวกับวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่างได้ง่ายและมีความสุขมากขึ้น จึงควรศึกษาวัฒนธรรมเกาหลีมาบ้างก่อนไปศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลีด้วย

 • ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสถาบันการศึกษาและสถานทูตอยู่เสมอ

 หมั่นติดตามข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเรียน เพื่อให้ทราบเกณฑ์การคัดเลือกที่อาจมีการปรับเปลี่ยน รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าจากสถานทูต โดยใช้ทางการสื่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์ หรือเพจในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น

ต้องใช้คะแนนสอบอะไรบ้าง?

 การเข้าศึกษาต่อปริญญาเอกในเกาหลีมีเกณฑ์การคัดเลือกที่แตกต่างกันไปตามแต่ละมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปมักจะมีเกณฑ์ดังนี้

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท: โดยเอกสารต้องออกโดยสถาบันการศึกษา และเป็นฉบับภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลี
 2. คะแนนสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK): ที่มีผลผ่านเกณฑ์ตามที่สถาบันการศึกษากำหนด โดยมากมักกำหนดที่ TOPIK4 หรือTOPIK5 อย่างไรก็ตามบางหลักสูตรอาจไม่จำเป็นต้องใช้ผลสอบวัดระดับภาษาเกาหลีแต่ใช้ผลสอบภาษาอังกฤษแทน
 3. Statement of Purpose (SOP): เป็นการเขียนเรียงความแนะนำตัวเองถึงแรงบันดาลใจ และเหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อในสาขาและมหาวิทยาลัยที่สมัคร รวมถึงแผนการในอนาคตหลังเรียนจบ เน้นเขียนให้กระชับ ชัดเจนโดยทั่วไปจะมีความยาวไม่ควรเกิน 1 หน้า A4
 4. Letter of recommendation: จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์ระดับปริญญาโท หรือจากนายจ้างในองค์กรที่เคยร่วมงาน
 5. Research Proposal: เป็นการแนะนำตัว พร้อมเสนอหัวข้อวิจัยที่ต้องการศึกษาในระดับปริญญาเอก
 6. CV หรือ Resume: ใช้สำหรับบางสาขาที่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน 

  อย่างไรก็ตามบางมหาวิทยาลัยอาจต้องการเอกสารอื่น ๆ ด้วย สามารถตรวจสอบเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกเพิ่มเติมได้จากช่องทางของสถาบันการศึกษาที่สนใจได้โดยตรง

ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร?

 ค่าใช้จ่ายในการเรียนปริญญาเอกในเกาหลีจะแตกต่างกันไปตามสาขาวิชาและประเภทของมหาวิทยาลัย หากเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐจะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน

 สำหรับค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปต่อปีสำหรับการเรียนปริญญาเอกที่เกาหลี แบ่งเป็น

 • ค่าเทอม: 70,000-1,300,000 บาท/ปี
 • ค่าที่พัก: 10,000-17,000 บาท/เดือน
 • ค่าอาหาร: 10,000 บาท/เดือน

    ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจมีค่าใช้จ่ายมากกว่านี้ โดยค่าใช้จ่ายจะรวมถึงค่าเทอม ค่าอาหาร ค่าที่พัก แต่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าประกันสุขภาพ, ค่าเดินทาง เป็นต้น


ที่มา: StudyinKorea และ FindaPhD

 หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่และกำลังสนใจไปเรียนต่อปริญญาเอกที่ประเทศเกาหลีกันนะ

 ส่วนใครที่กำลังมองหาที่ติวภาษาเกาหลี หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็มาปรึกษาพี่ TUTOR VIP ได้เลย พี่ ๆ ยินดีให้คำปรึกษาเสมอ

 บทความต่อไป TUTOR VIP จะมาแนะนำอะไรอีกนั้น ฝากติดตามกันด้วยนะ

ด้วยความร่วมมือของ TUTOR-VIP X Clearnote Thailand

สนใจเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศตัวต่อตัว เพื่อเตรียมตัวไปเรียนต่อต่างประเทศ ติดต่อได้ที่👇

Line logo LINE ID: @tutorvip หรือคลิ๊ก https://lin.ee/UQ3gQwP 

ดูอัตราค่าเรียนพิเศษได้ที่ : https://tutor-vip.com/course/learning-price/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *