แนะนำคณะสิ่งแวดล้อม คณะนี้เรียนอะไรบ้าง?

 สวัสดีน้องๆ ทุกคน บทความนี้พี่ TUTOR VIP จะมาแนะนำคณะสิ่งแวดล้อม ว่าคณะนี้เรียนอะไร? เรียนจบแล้วทำอาชีพอะไรได้บ้าง?  เพื่อให้น้อง ๆ ที่สนใจได้รู้จักเกี่ยวกับคณะนี้ดียิ่งขึ้น ถ้าพร้อมแล้วตามไปทำความรู้จักกันเลย

เลือกอ่านเนื้อหาที่ต้องการ

คณะสิ่งแวดล้อม เรียนอะไรบ้าง?

 คณะสิ่งแวดล้อม คือคณะที่มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยจะเรียนทั้งหมด 4 ปี มีเนื้อหาการเรียน ตั้งแต่ปี 1-4 ดังนี้

 • ปี 1 จะเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไปของคณะ เช่น แคลคูลัส, เคมีพื้นฐาน, หลักชีววิทยา เป็นต้น 
 • ปี 2 จะเรียนเนื้อหาในสาขาวิชามากขึ้น เช่น ขยะมูลฝอยเบื้องต้น, สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ, หลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 • ปี 3 จะเรียนเนื้อหาที่ลงลึกในสาขาวิชามากขึ้น เช่น การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม, น้ำเสียและการจัดการมลพิษทางน้ำ, เครื่องมือเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 • ปี 4 จะเน้นเรียนเนื้อหาเชิงปฏิบัติ วิชาที่เรียน เช่น การจัดการระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ, การจัดการของเสียเป็นศูนย์, โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

มีสาขาอะไรบ้าง?

คณะสิ่งแวดล้อม ในระดับปริญญาตรีแบ่งเป็นสาขาต่าง ๆ ได้ ดังนี้

 1. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียนเกี่ยวกับ เครื่องมือเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม,การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเกษตรยั่งยืน, การจัดการระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ, การจัดการและควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม เป็นต้น
 2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เรียนเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ, มลพิษทางอากาศ, การปนเปื้อนในดินและการฟื้นฟู,กฎหมายและเครื่องมือการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น

     ทั้งนี้สาขาวิชาที่มีอาจแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย หากน้อง ๆ ต้องการทราบข้อมูลของสถาบันที่ต้องการ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บของสถาบันนั้น ๆ ได้เลย

จบไปทำงานอะไร?

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษาคณะสิ่งแวดล้อม อาทิ

 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/ นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษในภาคอุตสาหกรรม
 • นักวิจัย
 • ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

เป็นต้น

ใช้คะแนนอะไรบ้าง?

 สำหรับ Dek66 ในรอบที่ 3 Admission เกณฑ์คะแนนที่ต้องใช้ในการยื่นเข้าคณะสิ่งแวดล้อม มีดังนี้

 • เกรดเฉลี่ย
 • TGAT (ความถนัดทั่วไป)
 • TPAT3 (ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์)
 • A-Level คณิตศาสตร์ 1 (ประยุกต์), วิทยาศาสตร์ประยุกต์, เคมี

คณะวิทยาศาสตร์  (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

 • TGAT (ความถนัดทั่วไป)
 • TPAT3 (ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์)


 เกณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามคณะ สาขา ของแต่ละสถาบัน น้อง ๆ สามารถดูเกณฑ์ของสาขา และสถาบันที่ต้องการก่อนสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ที่นี่ ค้นหาเกณฑ์ของคณะ และมหาวิทยาลัยที่ต้องการได้เลย!

ที่ไหนเปิดสอนบ้าง?

ปัจจุบันมีสถาบันที่เปิดสอนคณะสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, กำแพงแสน
  • คณะสิ่งแวดล้อม
 • มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขต ศูนย์รังสิต
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สนามจันทร์
  • คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
  •  คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ – เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ภูเก็ต
  • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

เป็นต้น


 ดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติมได้ที่ คลิก (พิมพ์คำว่า “สิ่งแวดล้อม” ในช่องค้นหาได้เลย)

 หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับน้อง ๆ และทำให้รู้จักคณะสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นนะ 

 ใครกำลังค้นหาตัวเองอยู่ก็ขอส่งกำลังใจให้นะครับ ส่วนใครกำลังหาที่ติวเตรียมสอบก็มาปรึกษาพี่ Tutor VIP กันได้เลย ยินดีให้คำปรึกษาเสมอ:)


บทความต่อไป Tutor VIP จะมาแนะนำคณะอะไรอีกนั้น ฝากติดตามกันด้วยนะ

ด้วยความร่วมมือของ TUTOR-VIP X Clearnote Thailand

สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว ติวสอบเข้าคณะสิ่งแวดล้อม ติดต่อได้ที่👇

Line logo LINE ID: @tutorvip หรือคลิ๊ก https://lin.ee/UQ3gQwP 

ดูอัตราค่าเรียนพิเศษได้ที่ : https://tutor-vip.com/course/learning-price/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *