แนะนำคณะวนศาสตร์ คณะนี้เรียนอะไรบ้าง?

 สวัสดีน้องๆ ทุกคน วันนี้พี่ TUTOR VIP จะมาแนะนำคณะวนศาสตร์ ให้ทุกคนรู้จักคณะนี้กันมากขึ้นว่าคณะนี้เรียนอะไร? เรียนจบแล้วทำอาชีพอะไรได้บ้าง?  ถ้าพร้อมแล้วตามไปทำความรู้จักพร้อมกันเลย

เลือกอ่านเนื้อหาที่ต้องการ

คณะวนศาสตร์ เรียนอะไรบ้าง?

 คณะวนศาสตร์ คือคณะที่มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูป่าไม้ การสร้างป่าเศรษฐกิจ การนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์จากป่าไม้โดยคำนึงถึงความยั่งยืน โดยจะเรียนทั้งหมด 4 ปี มีเนื้อหาการเรียน ตั้งแต่ปี 1-4 ดังนี้

 • ปี 1 จะเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไปของคณะ เช่น แคลคูลัส, วนศาสตร์เบื้องต้น, รุกขวิทยา เป็นต้น 
 • ปี 2 จะเรียนเนื้อหาในสาขาวิชามากขึ้น เช่น พฤกษศาสตร์ทั่วไป, นิเวศวิทยาป่าไม้, กายวิภาคและการพิสูจน์ไม้, การรังวัดและการทำแผนที่ในทางป่าไม้ เป็นต้น
 • ปี 3 จะเรียนเนื้อหาที่ลงลึกในสาขาวิชามากขึ้น ในช่วงภาคฤดูร้อนจะมีให้ฝึกงาน วิชาที่เรียนเช่น สมบัติทางฟิสิกส์และเชิงกลของไม้, เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้, วนศาสตร์ชุมชนเบื้องต้น, การฝึกงานด้านอุตสาหกรรมไม้ เป็นต้น
 • ปี 4 จะเน้นเรียนเนื้อหาเชิงปฏิบัติ วิชาที่เรียน เช่น กฎหมายและการบริหารงานป่าไม้, เทคโนโลยีการเคลือบผิวและแปรรูปกระดาษ, การใช้ประโยชน์วนผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

มีสาขาอะไรบ้าง?

 คณะวนศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีแบ่งเป็นสาขาต่าง ๆ ได้ ดังนี้

 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ป่าไม้ เรียนเกี่ยวกับ กฎหมายและการบริหารงานป่าไม้, เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้, วนศาสตร์ชุมชน, อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นต้น
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์ เรียนเกี่ยวกับ การเขียนแบบเทคนิคในอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ, สมบัติทางฟิสิกส์และเชิงกลของไม้, เทคโนโลยีการผลิตแผ่นไม้เชิงวิศวกรรม, เทคโนโลยีการเคลือบผิวและแปรรูปกระดาษ เป็นต้น

 ทั้งนี้สาขาวิชาที่มีอาจแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย หากน้อง ๆ ต้องการทราบข้อมูลของสถาบันที่ต้องการ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บของสถาบันนั้น ๆ ได้เลย

จบไปทำงานอะไร?

 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษาคณะวนศาสตร์ อาทิ

 • นักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  • นักวิชาการป่าไม้
  • นักวิชาการเกษตร
  • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
  • นักวิทยาศาสตร์
  • นักวิจัย
 • พนักงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ
  • พนักงานสวนป่าสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)
  • เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตอุตสาหกรรมไม้
  • เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานภาคเอกชน
 • ผู้ประกอบการภาคเอกชน หรืออาชีพอิสระ
  • เกษตรกรเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ (เกษตรอินทรีย์)
  • นักฟื้นฟูป่าไม้จากการทำลาย

เป็นต้น

ใช้คะแนนอะไรบ้าง?

 สำหรับ Dek66 ในรอบที่ 3 Admission เกณฑ์คะแนนที่ต้องใช้ในการยื่นเข้าคณะวนศาสตร์ มีดังนี้

 • เกรดเฉลี่ย
 • TGAT (ความถนัดทั่วไป)
 • TPAT3 (ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์)

*สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีทดสอบวิ่งระยะทาง 2.4 กม. ภายใน 20 นาทีในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย


 เกณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามคณะ สาขา ของแต่ละสถาบัน น้อง ๆ สามารถดูเกณฑ์ของสาขา และสถาบันที่ต้องการก่อนสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ที่นี่ ค้นหาเกณฑ์ของคณะ และมหาวิทยาลัยที่ต้องการได้เลย!

ที่ไหนเปิดสอนบ้าง?

 ปัจจุบันมีสถาบันที่เปิดสอนคณะวนศาสตร์ ดังนี้

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  • คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่
  • คณะวนศาสตร์ – เกษตรป่าไม้
  • คณะวนศาสตร์ – เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้

เป็นต้น


 ดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะวนศาสตร์ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก (พิมพ์คำว่า “วนศาสตร์” ในช่องค้นหาได้เลย)

      หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับน้อง ๆ และทำให้รู้จักคณะวนศาสตร์ได้มากขึ้นนะ 

ใครกำลังค้นหาตัวเองอยู่ก็ขอส่งกำลังใจให้นะครับ ส่วนใครกำลังหาที่ติวเตรียมสอบก็มาปรึกษาพี่ Tutor VIP กันได้เลย ยินดีให้คำปรึกษาเสมอ:)


บทความต่อไป Tutor VIP จะมาแนะนำคณะอะไรอีกนั้น ฝากติดตามกันด้วยนะ

ด้วยความร่วมมือของ TUTOR-VIP X Clearnote Thailand

สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว ติวสอบเข้าคณะวนศาสตร์ ติดต่อได้ที่👇

Line logo LINE ID: @tutorvip หรือคลิ๊ก https://lin.ee/UQ3gQwP 

ดูอัตราค่าเรียนพิเศษได้ที่ : https://tutor-vip.com/course/learning-price/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *