เรียนต่อมัธยมที่เกาหลี เริ่มต้นอย่างไร?

  “เกาหลีใต้” ประเทศที่มีจุดแข็งด้านวัฒนธรรมประชานิยม (Pop Culture) อย่างมาก ทำให้ไม่ว่าใครก็น่าจะคุ้นเคยกับ K-POP, ซีรีส์, อาหาร, หรือสไตล์การแต่งตัวจากเกาหลี อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีผลการสอบ PISA สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก จึงเป็นอีกประเทศที่น่าสนใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับมัธยม

 ในบทความนี้พี่ TUTOR VIP จึงจะมาแบ่งปันข้อมูลเพื่อให้น้อง ๆ ที่สนใจได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนต่อมัธยมที่เกาหลีให้มากขึ้น

เลือกอ่านเนื้อหาที่ต้องการ

เรียนต่อมัธยมที่เกาหลี ดีอย่างไร?

 การเรียนต่อมัธยมศึกษาที่ประเทศเกาหลีเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในหลายๆ ด้าน เช่น 

 1. ได้พัฒนาทักษะภาษาเกาหลี: ภาษาเกาหลีเป็นภาษาที่มีความสำคัญในทางธุรกิจ และมีอัตราการเติบโตของผู้เรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้หากได้ภาษาเกาหลีก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในด้านการศึกษาและการทำงานในอนาคตมากขึ้นด้วย
 2. ได้สัมผัสวัฒนธรรมเกาหลี: ประเทศเกาหลีเป็นประเทศหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนที่ใดในโลก การได้มาเรียนต่อที่เกาหลีจะทำให้น้อง ๆ ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมเกาหลีได้โดยตรง
 3. ผู้คนเป็นมิตร: เกาหลีเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าผู้คนเป็นมิตร และค่อนข้างเปิดรับคนต่างชาติ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ทำให้มีโอกาสได้สร้างมิตรภาพใหม่ ๆ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวเกาหลี และเพื่อนนักเรียนจากนานาประเทศ
 4. ได้พัฒนาทักษะทางวิชาการ: หลักสูตรการเรียนมัธยมของประเทศเกาหลีมีความเข้มข้นทางวิชาการ ทำให้มั่นใจได้ว่าจบแล้วจะมีทักษะทางวิชาการที่แน่นและนำไปต่อยอดในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปได้
 5. ได้พัฒนาตัวเอง: การเรียนต่อมัธยมที่เกาหลีช่วยให้น้อง ๆ ได้พัฒนาทักษะและความสามารถต่างๆ เช่น ทักษะการเรียนรู้เชิงวิชาการ, ทักษะการแก้ปัญหา, ทักษะการใช้ชีวิตด้วยตนเอง
 6. โอกาสในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ: คุณภาพการศึกษาของประเทศเกาหลีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยจากเกาหลีติด Top 100 ของโลกถึง 6 แห่ง มากเป็นอันดับต้น ๆ ในเอเชีย ทำให้หากจบการศึกษาระดับมัธยมจากเกาหลีแล้ว โอกาสในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในเกาหลีจะเปิดกว้างขึ้นด้วย

 เป็นต้น

อ้างอิงจาก: QS World University Rankings 2023: Top global universities

ระบบการศึกษาในประเทศเกาหลี เป็นอย่างไร?

 ระบบการศึกษาในประเทศเกาหลี ใช้ระบบ 6-3-3-4 ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ทำให้นักเรียนจากต่างชาติสามารถปรับตัวเข้ากับระบบได้ไม่ยาก โดยแบ่งระดับการศึกษาออกเป็น ดังนี้

 1. การศึกษาภาคบังคับ: ประถมศึกษา (6 ปี)
 2. การศึกษาภาคบังคับ: มัธยมศึกษาตอนต้น (3 ปี)
 3. การศึกษาระดับ Secondary Education:  มัธยมศึกษาตอนปลาย (3 ปี)
 4. การศึกษาระดับ Higher Education: ปริญญาตรี (4 ปี)

 สำหรับโรงเรียนมัธยมในประเทศเกาหลีแบ่งเป็น  ประเภท ดังนี้

 1. โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนที่ก่อตั้งโดยรัฐบาล เป็นประเภทโรงเรียนที่พบได้มากที่สุด หลักสูตรในโรงเรียนเน้นสำหรับการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
 2. โรงเรียนเอกชน จะมีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลาย เช่น หลักสูตรที่เน้นวิชาการสำหรับเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ, หลักสูตรนานาชาติที่เน้นวิชาภาษาอังกฤษ เป็นต้น
 3. โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ จะมีแผนการเรียนหลากหลายกว่าโรงเรียนทั่วไป เช่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, แผนการเรียนวิศวกรรมศาสตร์, แผนการเรียนภาษาที่ 3 เป็นต้น
 4. โรงเรียนอาชีวะ เป็นโรงเรียนสำหรับเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่ตลาดแรงงาน หลักสูตรการเรียนจะเจาะลึกในสาขาต่าง ๆ เช่น วิศวกรรม, เกษตรกรรม, พาณิชยกรรม เป็นต้น

หลักสูตรการเรียนต่อมีอะไรบ้าง?

  หลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของประเทศเกาหลีใต้จะแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นระดับที่อยู่ในการศึกษาภาคบังคับ ใช้เวลาในการศึกษา 3 ปี หลังจบการศึกษาสามารถเลือกศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเลือกศึกษาต่อในโรงเรียนอาชีวะได้
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งรูปแบบการเรียนเป็น 2 แบบใหญ่ ๆ ได้ดังนี้
 • สายสามัญ เป็นแผนการเรียนสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
 • สายวิชาชีพ เป็นแผนการเรียนสำหรับนักเรียนที่ต้องการเน้นเรียนเจาะลึกในสาขาวิชาชีพ

การไปเรียนต่อที่เกาหลีมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

 ในปัจจุบันโรงเรียนรัฐบาลในเกาหลีใต้ไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนซึ่งนักเรียนต่างชาติก็ได้รับสิทธิ์นี้ด้วยเช่นกัน นักเรียนจึงชำระเพียงค่าอาหารกลางวัน, และค่าอุปกรณ์การเรียน เท่านั้น     

    อย่างไรก็ตามการที่นักเรียนต่างชาติที่ไม่มีญาติทางสายเลือดอาศัยที่เกาหลีจะไปเรียนที่โรงเรียนรัฐบาลได้นั้นค่อนข้างยาก นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่จึงนิยมเรียนในโรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษมากกว่า 

    สำหรับโรงเรียนเอกชนจะมีค่าเล่าเรียนประมาณ 15-42 ล้านวอน/ปี หรือประมาณปีละ 400,000-1,100,000 บาท ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าหอพัก, ค่าHost Family และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

     อย่างไรก็ตามสามารถตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของได้โดยติดต่อโรงเรียนที่สนใจได้โดยตรง

ตัวอย่างโรงเรียนที่นิยมในเกาหลี

 จากการจัดอันดับโรงเรียนมัธยมในเกาหลีใต้ที่มีสัดส่วนการเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยมากที่สุด 10 อันดับแรกโดย academy.prompie.com ปี2023 มีโรงเรียน ดังนี้

 • Seoul Arts High School 
 • Hankuk Academy of Foreign Studies
 • Daewon Foreign Language High School
 • Seoul Science High School
 • Hana Academy Seoul
 • Gyeonggi Science High School
 • Sangsan High School 
 • Korean Minjok Leadership Academy
 • Hanyoung Foreign Language High School
 • Daegu Science High School

   ดูรายชื่อโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่: https://academy.prompie.com/schools/high-school/list/

ต้องเตรียมตัวอย่างไร ต้องสอบอะไรบ้าง?

  การเตรียมตัวสำหรับการไปเรียนมัธยมที่เกาหลีนั้นมีหลายอย่างที่ควรพิจารณา ดังนี้

 • ค้นหาโรงเรียนที่ใช่: โดยพิจารณาจากหลักสูตร, ค่าใช้จ่าย, และทำเลที่ตั้งของโรงเรียน
 • ทักษะภาษาเกาหลี: ควรเตรียมตัวให้มีความรู้ความเข้าใจภาษาเกาหลีให้มากที่สุด โดยเฉพาะหากต้องการไปเรียนในโรงเรียนที่ไม่ใช่ International School
 • เนื้อหาการเรียน: ก่อนไปเรียนที่เกาหลี น้อง ๆ ควรลองหาตำราเรียนของประเทศเกาหลีมาอ่าน และลองทำข้อสอบดู เพื่อให้เกิดความคุ้นชินในเนื้อหา และคำศัพท์ที่ใช้ในแต่ละรายวิชา
 • เอกสารสำหรับการยื่นวีซ่า: การจะไปเรียนต่อระดับมัธยมที่เกาหลีจะต้องมีวีซ่านักเรียน โดยมีเอกสารที่จำเป็น อาทิ หนังสือเดินทาง, เอกสารตอบรับเข้าศึกษา, และ Bank Statement เป็นต้น
 • เปิดใจให้กว้าง หากน้อง ๆ ไปเรียนต่อมัธยมที่ประเทศเกาหลีจะได้พบกับประสบการณ์หลากหลายรูปแบบ จึงควรเปิดใจให้กว้างพร้อมเผชิญหน้ากับประสบการณ์ใหม่ ๆ เสมอ

การไปเรียนต่อเกาหลีทำ visa ยากไหม?

 การทำวีซ่าไปเรียนต่อที่ประเทศเกาหลี มีขี้นตอนไม่ยุ่งยากแต่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและเอกสารที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การยื่นวีซ่าเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยประเภทวีซ่าที่ต้องขอคือ D-2 ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่จะไปศึกษาต่อระยะยาวที่เกาหลี โดยเอกสารที่จำเป็นในการขอยื่น วีซ่า D-2 มี ดังนี้

 1. เอกสารตอบรับเข้าศึกษาจากโรงเรียน
 2. ใบรับรองผลการเรียน ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript)
 3. หนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
 4. ภาพถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 5. ใบรับรองสุขภาพจากสถาบันทางการแพทย์ที่สถานทูตกำหนด
 6. เอกสาร Bank Statement (ของผู้ปกครอง หรือสปอนเซอร์)

 โดยหลังจากยื่นขอวีซ่าแล้ว จะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 4 วันทำการ และหลังจากได้รับวีซ่าแล้วต้องเดินทางไปประเทศเกาหลีภายใน 3 เดือน จึงควรขอวีซ่าล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันเดินทาง

สามารถไปเองได้ไหม หรือ ต้องมีคนพาไป หรือ ต้องขอทุนไหม?

 น้อง ๆ สามารถไปเรียนมัธยมที่เกาหลีเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีคนพาไป อย่างไรก็ตามในการเรียนระดับมัธยม จำเป็นต้องมี Guardian ทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองในขณะที่เรียนอยู่ที่เกาหลีด้วย 

 ในส่วนของทุนการศึกษา การไปเรียนมัธยมที่เกาหลีจำเป็นต้องมีสปอนเซอร์ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเรียนและการใช้ชีวิตที่เกาหลี เนื่องจากทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติในระดับมัธยมมีค่อนข้างน้อย 

 หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับน้อง ๆ ที่และกำลังสนใจไปเรียนต่อมัธยมที่ประเทศเกาหลีกันนะ

 ส่วนน้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาที่ติว หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติมก็มาปรึกษาพี่ TUTOR VIP ได้เลย พี่ ๆ ยินดีให้คำปรึกษาเสมอ


 บทความต่อไป TUTOR VIP จะมาแนะนำอะไรอีกนั้น ฝากติดตามกันด้วยนะ

ด้วยความร่วมมือของ TUTOR-VIP X Clearnote Thailand

สนใจเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศตัวต่อตัว เพื่อเตรียมตัวไปเรียนแลกเปลี่ยน ติดต่อได้ที่👇

Line logo LINE ID: @tutorvip หรือคลิ๊ก https://lin.ee/UQ3gQwP 

ดูอัตราค่าเรียนพิเศษได้ที่ : https://tutor-vip.com/course/learning-price/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *